Prezentare cursuri

În tabelul următor sunt enumerate toate cursurile şi tema lor:

Seria 1

Curs biblic în patru părţi din Evanghelia după Ioan:

Tema 1: Omul
Tema 2: Mântuitorul
Tema 3: Salvarea
Tema 4: Viaţa cea nouă

Seria 2

Curs biblic în şapte părţi din Noul Testament:

Tema 1: Eşti sigur?
Tema 2: Cristos - centrul vieţii
Tema 3: Hrana zilnică: Cuvântul lui Dumnezeu
Tema 4: O cale de comunicare cu Dumnezeu: rugăciunea    
Tema 5: Legătura spirituală în turma Domnului
Tema 6: Mărturia creştină - o poruncă sfântă
Tema 7: Ferice de cine trăieşte

Seria 3

Curs biblic de bază: "Viaţa nouă cu Isus" - Partea I

Lecţia 1: Pocăinţa
Lecţia 2: Naşterea din nou
Lecţia 3: Siguranţa mânturii
Lecţia 4: Timpul de părtăşie
Lecţia 5: Biserica
Lecţia 6: Rugăciunea
Lecţia 7: Ascultarea
Lecţia 8: Ispitele
Lecţia 9: A-L cunoaşte şi iubi pe Dumnezeu
Lecţia 10: Isus Cristos
Lecţia 11: Duhul Sfânt
Lecţia 12: Viaţa biruitoare

Seria 4 Curs biblic de bază: "Viaţa nouă cu Isus" - Partea a II-a          

Lecţia 1: Omul - aşa cum îl doreşte Dumnezeu
Lecţia 2: Mărturisindu-l pe Isus
Lecţia 3: Evanghelizare personală
Lecţia 4: Condu o persoană la Isus
Lecţia 5: Ucenicia
Lecţia 6: Descoperirea şi folosirea darurilor
Lecţia 7: Aducând roade
Lecţia 8: Biblia (origine, transmitere, inspiraţie)
Lecţia 9: Studiul biblic
Lecţia 10: Cina
Lecţia 11: Botezul
Lecţia 12: Recunoaşterea voii lui Dumnezeu

La seriile 3 şi 4, mai ai un material de studiu, pe lângă pagina de lucru. Imaginea de mai jos reprezintă un fragment dintr-un asemenea material: